AuroraDS tarjoaa resursointia tietojärjestelmähankkeiden kaikissa vaiheissa määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja testauksen muodossa.

Lisäksi tarjoamme ratkaisuja tietojärjestelmien kokonaistoteutukseen, jolloin vastaamme koko asiakkaan tilaaman järjestelmäratkaisun määrittelystä, arkkitehtuureista, suunnittelusta, toteutuksesta ja projektinjohdosta alusta loppuun sekä tarjoamme myös jatkuvaa palvelua ylläpidon muodossa.