Tarjoamme palveluja projektijohtoon, projektipäällikkyyteen ja kriisiprojektien hoitamiseen.

Hanke- ja projektijohto

 • Hankekokonaisuuksien hankejohto
 • Projektitoiminnan hallinta ja ohjaus
 • Hanke- ja projektisalkun hoito
 • Tietojohtamisen transformaation johtaminen

Projektipäällikkyys

 • Projektien vetovastuu määrittelyn, toteutuksen, testauksen ja käyttöönoton kaikkien vaiheiden ja projektin elinkaaren osalta
 • Erilaiset valmis- ja pilvipalvelujärjestelmien käyttöönottoprojektit
 • Projektikäynnöt erilaisten mallien mukaan esim. Prince2

Kriisiprojektien hoitaminen

 • Projektin tilanteen analyysi ja jatkon toimintasuunnitelma
 • Haltuunotto ja uudelleenjärjestäminen
 • Vastuunotto kriisiprojektin johtamisesta jatkon osalta ja projektin vieminen loppuun

Projektinjohtohanke-malli

Uusi tapa toteuttaa tietojärjestelmä

 • AuroraDS vastaa hankkeen määrittelystä, arkkitehtuurista ja projektijohdosta
 • Asiakas ja AuroraDS sopivat ja päättävät yhdessä toteuttajista ja testaajista
 • Toteuttaja ja testaaja voivat olla kotimainen, near shore tai off shore taho
 • Toteutus ja testaus voidaan tehdä halutulla toimitustavalla tunti- tai urakkapohjaisesti
 • AuroraDS vastaa toteutus- ja testaustöiden projektijohdosta
 • Käytetään asiakkaan ja AuroraDS:n sopimia projektinjohto- ja systeemityömenetelmiä

Toteutettava tietojärjestelmäratkaisu

 • Toteutettava tietojärjestelmä voi olla asiakkaalle räätälöity järjestelmä, valmisjärjestelmäpohjainen tai pilvipalvelujärjestelmä
 • AuroraDS vastaa myös järjestelmän käyttöönoton läpiviennistä
 • Jatkuva palvelu toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla.
 • AuroraDS voi ottaa vastuu toteutetun järjestelmän jatkokehittämisestä ja jatkuvan palvelun tuottamisesta halutulla palvelutasolla ITIL-mallin mukaan
 • Järjestelmä voidaan siirtää toimimaan asiakkaan, kolmannen osapuolen tai pilvipalveluna tapahtuvassa alustapalvelussa