Tarjoamaamme kuuluu myös seuraavanlaiset pilvipalveluratkaisut.

Pilvipalveluarkkitehtuuri- ja ratkaisut

 • tietohallinnon ja liiketoiminnan konsultointi pilvipalveluratkaisujen hyödyntämiseen
 • pilvipalvelut osaksi yrityksen strategiaa, arkkitehtuuria ja yhteensovittaminen ict-strategiaan
 • tarpeeseen sopivan pilvipalvelun kartoitus
 • pilvipalveluiden kokonaisarkkitehtuuri
 • organisaatiokohtainen pilvipalvelu ns. private cloud service
 • nykyisten organisaation tietojärjestelmien ulkoistus pilvipalveluksi

Pilvipalvelualustat

 • pilvialustan suunnittelu
 • tietovoimalamallin toteutus
 • tietoturvallisuuden kehittäminen ja suunnittelu pilvipalveluissa
 • erityisen turvallisuustason palveluratkaisut pilvipalveluna
 • pilvipalveluiden jatkuvuuden turvaaminen