Konsultointipalveluumme kuuluu:

Johdon ja tietohallinnon konsultointi

Yrityksen tai organisaation strategisen tilannekuvan määrittäminen ja arviointi

  • Yrityksen ja organisaation muutosjohtaminen
  • Liiketoiminnan kehittäminen hyödyntäen tietotekniikkaa
  • Teknologiakonsultointi ja teknologiastrategiat
  • Liiketoimintalähtöiset ICT-strategiat tietojohtamiseen
  • Transformaatio tietohallinnosta tietojohtamiseen

IT-hallintomallien kehittäminen

  • IT-hallinnointimallien (IT Governance) konsultointi (määrittely, kehityshankkeiden läpivienti ja muutosjohtaminen)
  • IT-toiminnan tehokkuuden mittaristot ja niiden kehittäminen

ICT-hankinta- ja sopimuspalvelut

  • Hankinnan edellytysten luominen sisältäen vaatimusmäärittelyn, tarjouspyyntöjen laadinnan ja kilpailutuksen järjestämisen
  • Sopimusneuvottelut alusta loppuun sisältäen neuvottelut, toimitussopimusten ja palvelutasosopimusten laadinta
  • Erityisosaaminen julkisten ICT-hankintojen hoitamisesta