AuroraDS:llä on tarjolla palvelua erilaisten hybridihankkeiden läpivientiin .

Hybridihankkeilla tarkoitetaan hankkeita, joissa kehitetään yrityksen kokonaisratkaisuja, joihin kuuluu järjestelmiä niin asiakkaan omista järjestelmistä, valmisohjelmistoista, pilvipalveluista ja sähköisistä palveluista sekä digitaalisesta markkinoinnin ja sosiaalisen median ratkaisuista.