Tarjoamme sähköisiin palveluihin ja digitaaliseen markkinointiin liittyviä palveluita seuraavin tavoin:

Sähköiset palvelut

 • Internet-liiketoimintastrategian kehittäminen
 • Sähköisen palvelun konseptien kehittäminen
 • Internet-sivustojen sisällön määrittäminen, sisällön tuontantoprosessin suunnittelu ja sivuston alustaratkaisut
 • Monikanavaisen toiminnan ja  mobiilin ulottovuuden kehittäminen

Digitaalinen markkinointi ja myynti

 • Strateginen tilannekartoitus ja toimintasuositukset
 • Asiakkuudenhallinnan kehittäminen, sähköinen prospektointi, digitaaliset markkinointi- ja myyntivälineet, sosiaalisen median käyttöönotto markkinoinnissa ja myynnissä
 • SaaS (Software as a Service)- palvelut ja pilvipalvelut digitaalisessa markkinoinnissa ja myynnissä
 • Internetistä saatavan asiakas– ja kilpailijatiedon louhinta, analysointi ja hyödyntäminen – big data

Sosiaalinen media

 • Sosiaalisen median palvelut ja niiden hyödyntäminen
 • Analyysi, strategia ja toimintasuunnitelma
 • Liittäminen osaksi toimintakulttuuria ja sähköistä toimintaympäristöä
 • Liiketoiminnallinen hyödyntäminen