Palveluumme kuuluu kokonais – ja ICT- arkkitehtuurien laatiminen, määrittäminen ja toteuttaminen.

Kokonaisarkkitehtuurit

Arkkitehtuurin lähtökohtien laatiminen

 • liiketoimintaprosessien määrittely (BPM)
 • organisaatiot ja tietojärjestelmät -kokonaisuuden kuvaaminen
 • prosessien, organisaatioiden ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen   johtamisen ja strategian näkökulmasta.

Strategian ja tietotekniikan yhdistäminen arkkitehtuurilla

 • yritysarkkitehtuurin (EA) osatekijöiden määrittely
 • palveluarkkitehtuurin kuvaaminen (SOA)
 • palvelutuotannon suunnittelu (ITIL)
 • tietojohtamisen mallintaminen

ICT-arkkitehtuurit

Arkkitehtuurien määrittäminen ja toteuttaminen

 • sovellusarkkitehtuurit
 • tietoarkkitehtuuri
 • integraatioarkkitehtuuri
 • tietoliikennearkkitehtuuri
 • Tietoturva-arkkitehtuuri
 • eri arkkitehtuurien hybridit (sisältäen valmisohjelmistot ja pilvipalvelut)