RATKAISUT

Meille asiakkaan liiketoiminta ja erityistarpeet ovat aina toiminnan lähtökohta. Ydinpalvelumme ovat konsultointi, hankehallinta ja ohjelmistotuotanto sekä elinkaaripalvelut (ylläpito ja kehitys). Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan ratkaisut ovat erityisalueemme. Toimialaosaamista meillä on usealtakin toimialalta, mutta erityisesti julkishallinnosta ja energiasektorilta.

Yhteensä 230 vuoden osaamiskokemuksemme on monipuolinen ja toisiaan täydentävä, hyvin soiva orkesteri, joka toimittaa kokoaan suurempia ratkaisuja.

Ohjelmistotuotannossa nojaudumme ketteriin menetelmiin ja ohjelmistotuotantoprosessina käytämme Scrumia ja Kanbania.

Selainpohjainen sovelluskehitys, julkaisualustat kuten Liferay ja sovellusylläpito ovat ydinosaamistamme.