Offshoring vs. Nearshoring

By Hakki Kreus

Tietoviikon juttu ”3T: Intialainen koodari tulee 35 prosenttia kalliimmaksi kuin suomalainen” (Olli Vänskä artikkelissaan 18.9.2012, 3T: Intialainen koodari tulee 35 prosenttia kalliimmaksi kuin suomalainen) vuodelta 2012 lähti yhtäkkiä viisi vuotta myöhemmin uudelleen viraalina kiertämään.

Ovatko asiat muuttuneet viidessä vuodessa? — Kyllä ja ei!

Ensinnäkin, kaikkiin hypetyksiin liittyy usein ilmiö, että kun kädessä on vasara, kaikki alkavat näyttää nauloilta. Näin ulkoistuksissakin, on sitten kyseessä kaukoulkoistus (offshoring) tai lähiulkoistus (nearshoring)

Kaukoulkoistus esimerkiksi Intiaan voi olla hyvä ratkaisu, kun ulkoistetaan selkeä projektikokonaisuus, joka vaatii vain vähän asiakkaan kanssa päivittäistä kommunikointia esimerkiksi palvelumuotoilun ja konseptoinnin osalta, samoin jos voidaan toimia perinteisellä vesiputousmallilla ja tarkentaa vaatimukset hyvin tarkalle tasolle. Rutiininomainen koodaus, datamigraatiot, järjestelmäversion päivitykset jne. voi olla erinomainen kohde kaukoulkoistukselle, kunhan EU:n vaatimasta tietosuojatasosta huolehditaan (GDPR).

Lähiulkoistus taas on parempi vaihtoehto, jos palvelumuotoilun ja konseptoinnin kanssa palaveroidaan päivittäin, toimitaan ketterillä menetelmillä, kyseessä on hyväksymistestausvaihe, tai ratkaisun saaminen markkinoille nopeasti on kriittinen menestystekijä.

Kyseessä on enemmänkin oikean osaamisen ostamisesta, oikeaan aikaan oikeasta paikasta, tarkoituksenmukaisimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla, eikä kategorisesti ”Kaikki Intiasta halvalla” lähestymisestä. — Siis oikeasta työkalusta oikeassa paikassa.

AuroraDS tarjoaa digitalisaation lähiulkoistuspalveluita Rovaniemen kompetenssikeskuksestaan ja tarjoaa konsultoinnin, palvelumuotoilun, ratkaisutoteutuksen, testauksen ja ylläpidon palveluita.